ZpětÚvodní strana » Aktuality » Novela insolvenčního zákona
21.06.2017 11:33

Novela insolvenčního zákona

Projednávaná novela insolvenčního zákona přináší výrazné změny v oblasti oddlužení s cílem ochrany dlužníků před oddlužovacími společnostmi, které usilují o profit z tíživé životní situace dlužníka.

Novela zavádí povinné zastoupení dlužníků při podání návrhu na povolení oddlužení (s odůvodněnými výjimkami) a zakazuje zastupování dlužníka při tomto úkonu jiným osobám než advokátům, notářům, insolvenčním správcům a subjektům, akreditovaným Ministerstvem spravedlnosti, a to pod hrozbou až půlmilionové pokuty.

Novela dále omezuje soudy v nařizování konkursu dlužníkům, jejichž návrh na povolení oddlužení byl odmítnut či zamítnut, či kteří neplnili podmínky pro povolení oddlužení, a umožňuje u těchto dlužníků řešit úpadek konkursem pouze za předpokladu, že disponují majetkem dostatečným k uspokojení věřitelů.

Novela rovněž chrání dlužníky před šikanózními insolvenčními návrhy a stanoví povinnou zálohu na náklady insolvenčního řízení věřitelům, kteří proti dlužníku podají insolvenční návrh. Za účelem ochrany slabší strany rovněž od této povinnosti osvobozuje zaměstnance dlužníka, kteří mají pohledávky z neuhrazených mezd, a spotřebitele.

Veden snahou o zamezení šikanózním návrhům, zákonodárce rovněž zavedl institut tzv. předběžného posouzení insolvenčního návrhu. Na základě novely tak bude moci soud, bude-li mít pochybnost o důvodnosti věřitelského insolvenčního návrhu, rozhodnout o nezveřejnění návrhu a ostatních dokumentů v insolvenčním rejstříku. Cílem změny tak je ochrana hospodářské soutěže před praktikami některých soutěžitelů, kteří zahájením insolvenčního řízení proti své konkurenci usilují o vyvolání dojmu nesolventnosti daného subjektu a snížení důvěryhodnosti takového soutěžitele v očích jeho obchodních partnerů.

Novelu lze shledávat jako přínosnou, neboť možnosti věřitelů v podávání šikanózních insolvenčních návrhů a vysoké množství podvodných společností, které těží z dlužníkovy tísně a neznalosti platné právní úpravy jsou velkými nedostatky současné právní úpravy a je zajisté pozitivní snaha zákonodárce o jejich odstranění.

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána