ZpětÚvodní strana » Oddlužení » Za jaké výše uvedené služby se platí?

Za jaké výše uvedené služby se platí?

a) sepis návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta 

b) podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta

c) poradenstvípoučení klienta o jeho povinnostech v insolvenčním řízení

d) odstranění vad v jeho insolvenčním návrhu

  • při schválení povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem soudemosobě podle § 390a, odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst.1.
  • při neschválení návrhu na povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem soudem. Nepostupuje-li insolvenční soud podle § 396 odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a  podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila.
  • při vzetí zpět návrhu na povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem dlužníkem. Nepostupuje-li insolvenční soud podle § 396 odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a  podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila.
Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána