ZpětÚvodní strana » Oddlužení

ZDARMA osobní bankrot a insolvence od EURA divize oddlužení

Přerostly Vám dluhy přes hlavu? Nejste na to sami, insolvenční zákon Vám může pomoci. Jedním s možných řešení je vyhlásit insolvenci, osobní bankrot fyzické osoby. Jedná se o zákonný způsob, jak se vypořádat se situací, kdy nejste schopni splácet své závazky, nebo Vám hrozí exekuce, nebo již exekuce máte.

Na základě plné moci udělené  spolupracující Advokátní kanceláři  za Vás vše vyřeší v tu chvíli ZDARMA, a to

 • sepis návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta
 • podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta
 • poradenstvípoučení klienta o jeho povinnostech v insolvenčním řízení
 • odstranění vad v jeho insolvenčním návrhu

Dle insolvenčního zákona se PŘEDEM za výše uvedené služby NEPLATÍ, ale zpracovatel si je přihlašuje do insolvenčního řízení. Pro radu nebo rychlé zjištění Vašeho možného Oddlužení ZDARMA, můžete využít kontaktní formulář

Nové podmínky dle insolvenčního zákona od 1.6.2019

 • stačí osvědčit Váš úpadek, nemusíte vědět přesně kterým věřitelům a kolik dlužíte,
 • plnění 60% a více , oddlužení na 3 roky,
 • starobní důchodce nebo důchodce v invalidním důchodu druhý a vyšší stupeň, oddlužení na 3 roky,
 • stávající dluhy nesplácíte nebo je vzhledem k Vašim příjmům reálné, že je v blízké době nebudete moci splácet nebo zaplatit,
 • v následujících letech budete mít takové příjmy, které umožní splatit alespoň minimální část Vašich dluhů a to se splátkou alespoň  2.178 Kč měsíčně,
 • závazky minimálně 30dní po splatnosti a taktéž starší více jak 3 měsíce.

Doklady potřebné k podání žádosti na oddlužení od 1.6.2019

Pro podání žádosti o soudní  oddluženíinsolvenci, osobní bankrot ) je zapotřebí připravit si níže uvedené dokumenty:

 • doklady o Vašich závazcích od minimálně  dvou různých věřitelů

( upomínky k zaplacení s vyčíslením aktuální výše dluhu nebo splatkový kalendář nebo doklad o uznání dluhu nebo exekuční příkaz nebo sesplatnění úvěru nebo emailová komunikace s věřitelem, atd...)

 • příjmy za předchozích 12 měsíců

( výplatní pasky nebo evidenční list důchodového pojištění nebo potvrzení o příjmech nebo potvrzení o spcialních dávkách nebo potvrzení o důchodu nebo daňové přiznání, atd...)

 • doklady vztahující se k budoucím příjmům

( aktuální pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o přiznání sociálních dávek, potvrzení o výši přiznaného důchodu, atd...)

 • doklady vztahující se k vyživnému na nezletilé děti

( soudní rozsudek o určení výživného, v případě, nemáte-li vyživovací povinnost stanovenou soudem doložte rodné listy dětí)

Reakce našich klientů oddlužení

V této sekci Vám všem, kteří máte zájem o oddlužení, insolvenci a osobní bankrot ZDARMA od EURA specialistů, uvádíme níže klienty, kteří již tento proces oddlužení úspěšně dokončili a soud jim povolil oddlužení.

 • za období let 2009 - 2020, aktualizace k  1.4.2020
 • počet klientů EURA v celé ČR , kteří již prošli insolvencí, osobním bankrotem a byli schváleni soudem: 14 171
 • celkový počet zájemců (klientů) EURA pro oddlužení v celé České republice84 905

Praha hlavní město:                                               

Počet soudem oddlužených EURA klientů Hlavní město Praha  1021 osob

| Praha 1 (6)  | Praha 2 (5) | Praha 3 (5) |  Praha 4 (10) | Praha 5 (11) | Praha 6 (10) | Praha 7 (5) |  Praha 8 (5) |  Praha 9 (9) | Praha 10 (6)


Středočeský kraj:                                               

Počet soudem oddlužených EURA klientů  Středočeský kraj   1662 osob

| Benešov (9) |  Beroun (28) |  Kladno (27) | Kolín (12) |  Kutná Hora (3) | Mělník (27) | Mladá Boleslav (19)  | Nymburk (12)  |  Praha-východ (8) |  Praha-západ (5) | Příbram (15) | Rakovník (7) |


Jihočeský kraj:                                                              

 Počet soudem oddlužených EURA klientů Jihočeský kraj  996 osob    

| České Budějovice (11) | Český Krumlov (11) |  Jindřichův Hradec (20) |  Písek (5) |  Prachatice (2)  | Strakonice (16) |  Tábor (13) |


Plzeňský kraj:                                                          

Počet soudem oddlužených EURA klientů Plzeňský kraj  1038 osob

  | Domažlice (9)|  Klatovy (15) |  Plzeň-jih (16) |  Plzeň-město (7) |  Plzeň-sever (6) |  Rokycany (5) | Tachov (35) |


Karlovarský kraj:                                                            

Počet soudem oddlužených EURA klientů Karlovarský kraj  491 osob

| Cheb (13) |  Karlovy Vary (16) | Sokolov (24) |


Ústecký kraj:                                                                   

Počet soudem oddlužených EURA klientů  Ústecký kraj  1249 osob

| Děčín (18) | Chomutov  (19) | Litoměřice (12) | Louny (15) |  Most (25) | Teplice (26) | Ústí nad Labem (11)  |


Liberecký kraj:                                                              

Počet soudem oddlužených EURA klientů Liberecký kraj   961 osob

| Česká Lípa (14) | Jablonec nad Nisou (36) | Liberec (31) |  Semily (2) |


Královehradecký kraj:                                                 

Počet soudem oddlužených EURA klientů Královohradecký kraj  1011 osob

| Hradec Králové (8)  | Jičín (5) | Náchod (17) | Rychnov nad Kněžnou (17) | Trutnov (7) |


Pardubický kraj:                                                                       

Počet soudem oddlužených EURA klientů Pardubický kraj  1082 osob    

  | Chrudim (13) |  Pardubice (16) |  Svitavy (10) | Ústí nad Orlicí (12) |


Kraj Vysočina:                                                            

Počet soudem oddlužených EURA klientů Vysočina  737osob   

   | Havlíčkův Brod (6) |  Jihlava (18) |  Pelhřimov (14) |  Třebíč  (4) | Žďár nad Sázavou (7) |


Jihomoravský kraj:                                                            

Počet soudem oddlužených EURA klientů Jihomoravský kraj  1206 osob      

| Blansko (7) |  Brno-město (8)  | Brno-venkov (16) | Břeclav  (7)| Hodonín (15) | Vyškov (10) |  Znojmo (9)


Olomoucký kraj:                                                            

Počet soudem oddlužených EURA klientů  Olomoucký kraj  665 osob 

| Jeseník (8) | Olomouc (9)  | Prostějov (18) | Přerov (8) | Šumperk (9) |


Moravskoslezský kraj:                                                

Počet soudem oddlužených EURA klientů Moravskoslezský kraj  1369 osob

| Bruntál (14) | Frýdek-Místek (20) | Karviná (32) | Nový Jičín (21) | Opava (6) | Ostrava-město (28) |


Zlínský kraj:                                                              

Počet soudem oddlužených EURA klientů Zlínský kraj  791 osob

| Kroměříž (6) | Uherské Hradiště (5) |  Vsetín (12) |  Zlín (4)

Na stránkách jsou JEN klientikteří již byli oddluženi a dovolili nám uveřejnit jejich jména a soudní spisové značky.

Co znamená osobní bankrot?

Pokud všechny Vaše dluhy nemůžete splácet, lze vyhlásit osobní bankrot a s ním spojené oddlužení fyzické osoby. Znamená to, že nepřijdete o vše, jak by se mohlo stát v případě exekuce, avšak i v rámci insolvenčního řízení můžete přijít o majetek v případech pokud máte zajištěného věřitele na movitém či nemovitém majetku a nebo soud rozhodne o oddlužení formou prodeje majetku. Povinností dlužníka při rozhodnutí soudu o oddlužení splátkovým kalendářem s prodejem majetku je: v následujících letech budete mít dlužník takové příjmy, které umožní splatit alespoň minimální část  dluhů a to se splátkou alespoň 2.178 Kč měsíčně po dobu 5 let. Avšak po pěti letech v těchto případech kdy plnění bude meně než 30%, bude soud zkoumat, jestli se dlužník dostatečně snažil zaplatit ze svých příjmů věřitelům co největší procento uspokojení přihlášených a nepořených pohledávek. 

Kde se žádá o vyhlášení osobního bankrotu?

Postupuje se dle novely insolvenčního zákona  platné od 1.7.2017, a to sepisem a podáním návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu

 • a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo
 • b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona;

osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení.

Osoba podle písmen a)b) také při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Jelikož se jedná o zákonem stanovený právní úkon, nemáte jinou možnost než postupovat podle zákona a obrátit se na výše uvedené osoby podle písmen a), b)nebo dlužník je  oprávněn návrh na povolení oddlužení podat sám, a to za předpokladu, že má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu či pokud vykonal zkoušku insolvenčního správce.

Obraťte se na naší spolupracující Advokátní kancelář (Advokát), která v tu chvíli ZDARMA na základě zmocnění sepíše a podá Váš návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh.


Osobní bankrot představuje možnost, jak se dostat z dluhové pasti. Nečekejte, až Vám na dveře zaklepe exekutor.  Pomohli jsme už spoustě klientů, kteří si mysleli, že jejich situace je bezvýchodná. Podívejte se na reference našich klientů.

Kdo může požádat o oddlužení fyzické osoby, podnikatele, živnostníka?

 • občan ČR starší 18 let (možno i státní příslušníci v rámci EU s trvalým nebo dlouhodobým přechodným pobytem)
 • v trestním rejstříku by neměl být záznam o trestném činu majetkové či finanční povahy, avšak i toto soudy řeší případ od případu, jiné záznamy nemají podstaný vliv na oddlužení
 • v následujících letech budete mít dlužník takové příjmy, které umožní splatit alespoň minimální část  dluhů a to se splátkou alespoň 2.178 Kč měsíčně po dobu 5 let
 • taktéž profese zedník, pokrývač, uklízečka, atd... na živnostenský list (OSVČ)
 • každý, kdo má alespoň 2 věřitele (nesmí jít o jeden velký dluh)
 • zákon pamatuje i na podnikatele, živnostníky, avšak pokud pocházejí dluhy z podnikání, je možnost oddlužení splátkovým kalendářem, a to dle novely zákona od 1.7.2017  ; platí, že věřitel z podnikání souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní“.

Jak vyhlásit osobní bankrot, insolvence fyzické osoby?

 • Za spoluúčasti a) advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo b) akreditovane osoby a nebo dlužník je  oprávněn návrh na povolení oddlužení podat sám, a to za předpokladu, že má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu či pokud vykonal zkoušku insolvenčního správce.

Kolik se platí dle zákona za výše uvedené služby?

 • osobě podle § 390a, odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst.1 : 
 1. náleží odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů činí 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
 2. osoba, která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh může odměnu podle odstavce 3 uplatnit pouze v insolvenčním řízení ve lhůtě podle § 136 odst. 3; tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Za jaké výše uvedené služby se platí?

a) sepis návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta 

b) podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta

c) poradenstvípoučení klienta o jeho povinnostech v insolvenčním řízení

d) odstranění vad v jeho insolvenčním návrhu

 • při schválení povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem soudemosobě podle § 390a, odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst.1.
 • při neschválení návrhu na povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem soudem. Nepostupuje-li insolvenční soud podle § 396 odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a  podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila.
 • při vzetí zpět návrhu na povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem dlužníkem. Nepostupuje-li insolvenční soud podle § 396 odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a  podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila.

Jak rychle budete pod ochranou soudu?

Tato otázka je nejčastější, a proto jsme se rozhodli jí objasnit všem, kteří mají zájem o oddlužení, zastavení exekucí a zastavení vymáhání všech svých dluhů.

Vše spočívá v přípravě a pokud klient má všechny potřebné podklady v pořádku spolupracující Advokátní kancelář je schopna vše vyřešit do 4 pracovních dnů.

Dle insolvenčního zákona se PŘEDEM za výše uvedené služby NEPLATÍ, ale zpracovatel si je přihlašuje do insolvenčního řízení. Pro radu nebo rychlé zjištění Vašeho možného Oddlužení ZDARMA, můžete využít kontaktní formulář

Co znamená osobní bankrot?,  Kde se žádá o vyhlášení osobního bankrotu?,  Kdo může požádat o oddlužení fyzické osoby, podnikatele, živnostníka?,  Kolik se platí dle zákona za výše uvedené služby?,  Za jaké výše uvedené služby se platí?,  Reakce našich klientů oddlužení

Insolvence, konkurz pravnické osoby ( s.r.o, a.s.)

 • Právnické i fyzické osoby, ať již podnikající či nepodnikající, se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se obecně označuje jako insolvence (úpadek) a platné právo stanovuje způsoby jejího řešení. Zásady, průběh insolvenčního řízení a možné způsoby řešení úpadku, a to: konkurs, reorganizaci, oddlužení a zvláštní způsoby.

Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána