ZpětÚvodní strana » Dědictví

Jak podle Vás řešit a vyřešit DĚDICTVÍ za života?

Pro ŘEŠENÍ Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA

 • Pomůžeme Vám ujasnit si své prioritypožadavky, jak rozdělit Vaše dědictví dokud tady jste a objektivně posoudit, zda je závěť, dědická smlouva, či svěřenský fond pro Vámi zamýšlený způsob rozdělení Vašeho dědictví za života tím nejvhodnějším řešením. Vyhodnotíme všechna rizikavýhodynevýhody i náklady související různými řešeními této situace. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že jste vybrali to nejvhodnější řešení, které  bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.
 • Připravímeprovedeme Vás kompletní realizací Vámi zvoleného řešení Vašeho Dědictví za Života.

 Závěť, Darovací smlouvy se zápisem na Dožití (služebnost bytu, atd..)Navrh na vklad do Katastru nemovitostí k Darovací smlouvěChci zřídit věcné břemeno na dožití v nemovitostiDědická smlouvaSvěřenský fondJak vydědit syna, dceru, manžela/ku

Pro ŘEŠENÍ Vašeho DĚDICTVÍ po Vaší SMRTI

 • Pomůžeme Vám ujasnit si své priority požadavky jak rozdělit Vaše dědictví až tady nebudete a objektivně posoudit, zda je závěť, dědická smlouvapřevod majetku či svěřenský fond pro Vámi zamýšlený způsob rozdělení Vašeho dědictví za života tím nejvhodnějším řešením. Vyhodnotíme všechna rizikavýhodynevýhody i náklady související různými řešeními této situace. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že jste vybrali to nejvhodnější řešení, které  bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.
 • Připravímeprovedeme Vás kompletní realizací Vámi zvoleného řešení  Dědictví po Vaší Smrti.

Jak VYDĚDIT Syna, Dceru, Manžela nebo Manželku?

 • Chcete-li vlastnímu dítěti (syn, dcera) odepřít nárok na to, aby jednoho dne zdědilo majetek, který jste vy během svého života nabylimůžete jej vydědit.  Ještě před tím, než se k tomuto kroku odhodláte, se nicméně ujistěte, že je vaše rozhodnutí opodstatněné. A to nejen z hlediska morálního, nýbrž i toho právního. Vydědit někoho jen tak totiž nelze.
 • Chcete-li manželce či manželovi odepřít nárok na to, aby jednoho dne zdědil/a majetek, který jste vy sám nebo společně během svého života nabyl/anemůžete jej/í vydědit.

obou výše uvedených případů je však řešení, které se všem těmto zúčasněným bohužel líbit nebude a bude to pro ně překvapení se kterým vůbec nepočítali. Vaše přání je našemu týmu EURA řešení DĚDICTVÍ za života rozkazem.  Kontaktujte nás zde

Pro budoucí DĚDICE

 • Náš tým specialistů vytvoří možné návrhy řešení situace, kdy jako potencionální dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám za života Vaší rodiče (jeden z rodičů) chtějí darovat.
 • Na základě Vašich rodinných priorit vytvoříme návrhy řešení, profesionálně Vás provedeme  zvoleným nejvhodnějším řešením a následnou realizací.
 • Připravíme Vám, Darovací smlouvy k  nemovitému majetku, Smlouvy k věcným břemenům užívání bytu, rodinného domu na dožitívýměnek. ( Rodiče darují nemovitost dětem a dále chtějí v této nemovitosti setrvat, kdy vše je zapsáno na katastru nemovitostí)

Pro SENIORY

 • Pro seniory vlastnící nemovitost máme řešení, a to prodejem jejich nemovitostipřestěhování do bydlení pro seniory dle jejich představ a požadavků. Pokud prostě jen nechcete čekat, až Vám někdo, kdo Vám slíbil pomoc pomůže vše zrealizovat a pořád se nic neděje,  kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou schůzku s naším makléřem.

Domovy pro SENIORY s pečovatelskou službou v ČRDomovy DŮCHODCŮ v ČRHospicy pro SENIORY v ČR.

Pro POZŮSTALÉ

 • Náš tým specialistů vytvoří na základě Vašich zděděných nemovitostí různé možnosti jejich pronájmuprodeje, či převodu do Svěřenského fondu pro zachování pro další generace

Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

ZASTUPOVÁNÍ klientů (dědiců) při dědickém ŘÍZENÍ

 • Náš tým specialistů a právníků vytvoří možné návrhy řešení situace, kdy jako dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám má náležet.
 • Na základě Vašich rodinných rozepří vytvoříme návrhy řešení, profesionálně Vás provedeme nejvhodnějším řešením a následnou realizací možných narovnání a smírů.
 • Možnost zastoupení  advokátem ve Vašem dědickém řízení.

VYDĚDĚNÍ

Vydědění potomků je jednostranným právním úkonem, v důsledku kterého ztrácí nepominutelný dědic právo dědit ať už celý, nebo pouze část dědického podílu, který by mu jinak za normálních okolností připadl.

DAROVACÍ smlouva dle legislativy v ČR

Dle platného občanského zákoníku je darování definováno jako dobrovolný bezplatný převod vlastnického práva. Darovat je přitom možné cokoliv, movité předměty i nemovitosti.  V souvislosti se sepsáním darovací smlouvy se většinou darují automobilynemovitosti cennosti, jako jsou šperkyobrazy a jiná umělecká díla. Darovat je možné také finanční obnos či živé zvíře.  Opravdu štědrý dárce pak může darovat klidně celý svůj majetek, a to osobě či osobám, které uzná za vhodné.

Reference EURA klientů řešení Dědictví za ŽIVOTAZde se dozvíte od  naši klientů, kteří již některý z níže uvedených procesů úspěšně dokončili a dále jaké měli problémy, útrapy, přaní, včetně nalezení vhodného řešení našimi specialisty:

 • před kontaktováním naší společnosti
 • při realizaci rozhodování a posouzení vhodnosti řešení
 • při realizaci vhodného řešení
 • po realizaci našimi specialisty na řešení dědictví za života

Na stránkách jsou JEN klientikteří nám dovolili uveřejnit jejich příběhy, které jsou zde.

Dědictví před novelou NOZ do 31.12.2013

 • Nabývání dědictví
 • Odmítnutí dědictví
 • Přechod dluhů v dědictví
 • Dědická nezpůsobilost
 • Dědictví ( dědění ) ze závěti
 • Dědictví ( dědění ) ze zákona
 • Vydědění

Dědictví před novelou NOZ do 31.12.2013 !!!

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána