ZpětÚvodní strana » Dědictví

Jak podle Vás řešit a vyřešit DĚDICTVÍ za života?

Pomůžeme Vám ujasnit si své prioritypožadavky, jak rozdělit Vaše dědictví až tady nebudete a objektivně posoudit, zda je závěť, dědická smlouva, či svěřenský fond pro Vámi zamýšlený způsob rozdělení Vašeho dědictví za života tím nejvhodnějším řešením. Vyhodnotíme všechna rizikavýhodynevýhody i náklady související různými řešeními této situace. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že jste vybrali to nejvhodnější řešení, které  bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.

Životní příběhy našich klientů, zde

 Vaše možnosti:  Závěť, Dědická smlouvaSvěřenský fond

Náš tým specialistů vytvoří možné návrhy řešení situace, kdy jako potencionální dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám za života Vaší rodiče (jeden z rodičů) chtějí darovat.Na základě Vašich rodinných priorit vytvoříme návrhy řešení, profesionálně Vás provedeme  zvoleným nejvhodnějším řešením a následnou realizací. Připravíme Vám, Darovací smlouvy k  nemovitému majetku, Smlouvy k věcným břemenům užívání bytu, rodinného domu na dožitívýměnek. ( Rodiče darují nemovitost dětem a dále chtějí v této nemovitosti setrvat, kdy vše je zapsáno na katastru nemovitostí)

Vaše možnosti:Servis nemovitostí ZávěťDědická smlouvaSvěřenský fond

Pro seniory vlastnící nemovitost máme řešení, a to prodejem jejich nemovitostipřestěhování do bydlení pro seniory dle jejich představ a požadavků. Pokud prostě jen nechcete čekat, až Vám někdo, kdo Vám slíbil pomoc pomůže vše zrealizovat a pořád se nic neděje,  kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou schůzku s naším makléřem.

Vaše možnosti:Servis nemovitostíSeniorské bydleníProč založit Svěřenský fond pro Charitu?

Náš tým specialistů vytvoří na základě Vašich zděděných nemovitostí různé možnosti jejich pronájmuprodeje, či převodu do Svěřenského fondu pro zachování pro další generace

Náš tým specialistů a právníků vytvoří možné návrhy řešení situace, kdy jako dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám má náležet.

Na základě Vašich rodinných rozepří vytvoříme návrhy řešení, profesionálně Vás provedeme nejvhodnějším řešením a následnou realizací možných narovnání a smírů.

Možnost zastoupení  advokátem ve Vašem dědickém řízení.

Životní příběhy našich klientů, zde

Vaše možnosti:Servis nemovitostíProč založit Svěřenský fond pro Rodinu?Rychlý výkup nemovitostí,  Pomalý prodej nemovitostí,  Rozparceluji a prodám pozemky, parcely Zastupování klientů (dědiců) při dědickém řízení

 • Občanský zákoník z roku 1964 byl nahrazen od 1.1.2014 zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem.

Nový Občanský zákoník platný od 1.1.2014 definuje  dědictví jako  Dědické právo.

 • Definice: 

(1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.

(2) Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele,  kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.

(3) Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím.

 • Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.
 • Pokud zůstavitel/ka (tedy ten kdo zemřel), nezanechal/a závěť, bude dědictví rozděleno tak, jak stanoví zákon. V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manželkakaždý z nich stejným dílem (§ 1635 NOZ) 

 • Pokud zůstavitel/ka sepsal/a závěť, může dědictví rozdělit jinak, než stanovuje zákon. I v takovém případě však neopomenutelní dědicové (§ 1643 NOZ), což je v tomto případě dospělý potomek, musí dostat nejméně 1/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, kdyby závěť sepsána nebyla. Kdyby se jednalo o nezletilého potomka, musí dostat nejméně 3/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, kdyby závěť sepsána nebyla.
 • Pokud je tedy dědic zletilý potomek (18 a více let) a  zůstavitel/ka (jeho zesnulá matka nebo zesnulý otec) zanechal/a závěť, kde zletilému potomku odkazuje pouze židli a dalším dědicům třeba byt nebo rodinný dům, v tomto případě musí dostat zletilý potomek nejméně 1/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, jako kdyby závěť sepsána nebyla. Dědicové, kteří zdědili byt nebo dům musí zletilému potomku jako neopomenutelnému dědici vyplatit peněžní částku rovnající se hodnotě  jeho povinného dílu z celého dědictví.
 • Pokud je tedy dědic nezletilý potomek a zůstavitel/ka (jeho zesnulá matka nebo zesnulý otec) zanechal/a závěť, kde nezletilému potomku odkazuje pouze židli a dalším dědicům třeba byt nebo rodinný dům, v tomto případě musí dostat nezletilý potomek nejméně 3/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, jako kdyby závěť sepsána nebyla. Dědicové, kteří zdědili byt nebo dům musí nezletilému potomku jako neopomenutelnému dědici vyplatit peněžní částku rovnající se hodnotě  jeho povinného dílu z celého dědictví.
 • Nový občanský zákoník nezapomíná na  potomky, kteří závětí zesnulého/lé otce/matky nedostali vůbec nic nebo jen třeba židli a stůl a jejich právo na určité plnění od dědiců, kteří dle závěti zdědili vše, co má nějakou hodnotu, což je výhodanevýhoda nového občanského zákoníku..
 • Toto byl příklad jedné velké změny z několika ve vypořádání dědictví platné od 1.1.2014 dle NOZ.
 • Využijte možnosti zřízení Vašeho Osobního svěřenského fondu a nebudete pořebovat závěť.
 • Sveřenský fond Vám pomůže vyřešit vše, při převodu Vašeho majetku z generace na generaci. Je řešením pro dědictví a následným nástupnictvím dědiců ve všem, co nyní vlastníte a ještě za života vlastnit budeteRozsáhlé možnosti pro řešení: "co bude, když už tady nebudu".
 • Jsme členy Komory svěřenských poradců a správců České republiky.
 • Informujte se o vhodnosti založení VašehoSvěřenského fondu.

Definice svěřenského fondu,  Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?Proč založit Svěřenský fond pro Rodinu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Právnickou osobu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?,  Využití Svěřenského fondu v praxi,  Reference EURA klientů Svěřenských fondů

 • Životní příběhy našich klientů, zde

Poradíme s vyřešením dědictvím za života, přijedeme až k Vám. kontaktní formulář


Služby pro zákazníky:

Pro řešení Vašeho dědictví za Života

 • Pomůžeme Vám ujasnit si své prioritypožadavky, jak rozdělit Vaše dědictví až tady nebudete a objektivně posoudit, zda je závěť, dědická smlouva, či svěřenský fond pro Vámi zamýšlený způsob rozdělení Vašeho dědictví za života tím nejvhodnějším řešením. Vyhodnotíme všechna rizikavýhodynevýhody i náklady související různými řešeními této situace. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že jste vybrali to nejvhodnější řešení, které  bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.

 Vaše možnosti:  Závěť, Dědická smlouvaSvěřenský fond

Pro budoucí Dědice

 • Náš tým specialistů vytvoří možné návrhy řešení situace, kdy jako potencionální dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám za života Vaší rodiče (jeden z rodičů) chtějí darovat.
 • Na základě Vašich rodinných priorit vytvoříme návrhy řešení, profesionálně Vás provedeme  zvoleným nejvhodnějším řešením a následnou realizací.
 • Připravíme Vám, Darovací smlouvy k  nemovitému majetku, Smlouvy k věcným břemenům užívání bytu, rodinného domu na dožitívýměnek. ( Rodiče darují nemovitost dětem a dále chtějí v této nemovitosti setrvat, kdy vše je zapsáno na katastru nemovitostí)

Pro Seniory

 • Pro seniory vlastnící nemovitost máme řešení, a to prodejem jejich nemovitostipřestěhování do bydlení pro seniory dle jejich představ a požadavků. Pokud prostě jen nechcete čekat, až Vám někdo, kdo Vám slíbil pomoc pomůže vše zrealizovat a pořád se nic neděje,  kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou schůzku s naším makléřem.

Pro Pozůstalé

 • Náš tým specialistů vytvoří na základě Vašich zděděných nemovitostí různé možnosti jejich pronájmuprodeje, či převodu do Svěřenského fondu pro zachování pro další generace

Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána