ZpětÚvodní strana » Služby » Divize ODDLUŽENÍ

Divize ODDLUŽENÍ

Oddlužení domácností, Osobní bankrot a Insolvence ZDARMA

Přerostly vám dluhy přes hlavu? Nejste na to sami, můžeme vám pomoci. Řešením je vyhlásit osobní bankrot. Jedná se o zákonný způsob, jak se vypořádat se situací, kdy nejste schopni splácet své závazky. Dodáte podklady a na základě plné moci udělené  spolupracující Advokátní kanceláři  za Vás vše vyřeší v tu chvíli ZDARMA, a to

 • sepis návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta
 • podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu za klienta
 • poradenstvípoučení klienta o jeho povinnostech v insolvenčním řízení
 • odstranění vad v jeho insolvenčním návrhu

Dle NOVELY insolvenčního zákona se PŘEDEM za výše uvedené služby NEPLATÍ, ale zpracovatel si je přihlašuje do insolvenčního řízeníObraťte se na nás. Pro radu nebo rychlé zjištění Vašeho možného Oddlužení ZDARMA, můžete využít kontaktní formulář

Co znamená osobní bankrot?

Do úpadku se obecně dostanete, pokud je součet vašeho majetku nižší než součet vašich dluhů. Pokud všechny vaše dluhy nemůžete splácet, lze vyhlásit osobní bankrot a s ním spojené oddlužení fyzické osoby. Znamená to, že nepřijdete o vše, jak by se mohlo stát v případě exekuce, avšak i v rámci insolvenčního řízení můžete přijít o majetek v případech pokud máte zajištěného věřitele na movitém či nemovitém majetku a nebo soud rozhodne o oddlužení formou prodeje majetku. Povinností dlužníka při rozhodnutí soudu o oddlužení splátkovým kalendářem je zaplatit alespoň 30% z Vaší celkové dlužné částky v měsíčních splátkách. Tyto splátky musíte poctivě splácet 5 let nebo kratší dobu, avšak ve výši 100% všech přihlášených, přezkoumaných a nepopřených závazků ve vašem insolvenčním řízení..

Kde se žádá o vyhlášení osobního bankrotu?

O vyhlášení osobního bankrotu se nežádá, avšak postupuje se dle novely Insolvenčního zákona  platné od 1.7.2017, a to sepisem a podáním návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu

 • a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo
 • b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona;

osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení.

Osoba podle písmen a)b) také při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Jelikož se jedná o zákonem stanovený právní úkon, nemáte jinou možnost než postupovat podle zákona a obrátit se na výše uvedené osoby podle písmen a), b)nebo dlužník je  oprávněn návrh na povolení oddlužení podat sám, a to za předpokladu, že má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu či pokud vykonal zkoušku insolvenčního správce.

Obraťte se na naší spolupracující Advokátní kancelář (Advokát), která ZDARMA na základě zmocnění sepíše a podá Váš návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh. Osobní bankrot představuje možnost, jak se dostat z dluhové pasti. Nečekejte, až Vám na dveře zaklepe exekutor. Pomohli jsme už spoustě lidí, kteří si mysleli, že jejich situace je bezvýchodná. Podívejte se na

Kdo může požádat o oddlužení fyzické osoby, podnikatele, živnostníka?

 • občan ČR starší 18 let (možno i státní příslušníci v rámci EU s trvalým nebo dlouhodobým přechodným pobytem)
 • v trestním rejstříku by neměl být záznam o trestném činu majetkové či finanční povahy, avšak i toto soudy řeší případ od případu, jiné záznamy nemají podstaný vliv na oddlužení
 • člověk s pravidelným příjmem - mzdou, důchodem, rentou,...
 • taktéž s příjmem z pojišťovacího zprostředkování (pojišťovací makléř)
 • taktéž profese zedník, pokrývač, uklízečka, atd... na živnostenský list (OSVČ)
 • každý, kdo má alespoň 2 věřitele (nesmí jít o jeden velký dluh)
 • zákon pamatuje i na podnikatele, živnostníky.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

 • Za spoluúčasti a) advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo b) akreditovane osoby a nebo dlužník je  oprávněn návrh na povolení oddlužení podat sám, a to za předpokladu, že má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu či pokud vykonal zkoušku insolvenčního správce.

Za výše uvedené služby se platí?

 • Při schválení povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem soudemosobě podle § 390a, odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst.1.
 • Při neschválení návrhu na povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem soudem. Nepostupuje-li insolvenční soud podle § 396 odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a  podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila.
 • Při vzetí zpět návrhu na povolení oddlužení spojené s insolvenčním návrhem dlužníkem. Nepostupuje-li insolvenční soud podle § 396 odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a  podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila.

Kolik se platí dle zákona za výše uvedené služby?

 • osobě podle § 390a, odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst.1 : 
 1. náleží odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů činí 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
 2. osoba, která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh může odměnu podle odstavce 3 uplatnit pouze v insolvenčním řízení ve lhůtě podle § 136 odst. 3; tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Dle NOVELY insolvenčního zákona se PŘEDEM za výše uvedené služby NEPLATÍ. Obraťte se na nás.  Pro radu nebo rychlé zjištění Vašeho možného Oddlužení ZDARMA, můžete využít kontaktní formulář

Reakce našich klientů oddlužení, osobní bankrot, insolvence

 • Na stránkách jsou REFERENCE klientůkteří již byli oddluženi a dovolili nám uveřejnit jejich jména a čísla soudních spisů.

Co znamená osobní bankrot?,  Kde se žádá o vyhlášení osobního bankrotu?,  Kdo může požádat o oddlužení fyzické osoby, podnikatele, živnostníka?,  Kolik se platí dle zákona za výše uvedené služby?,  Za jaké výše uvedené služby se platí?,  Reakce našich klientů oddlužení,  Jak rychle budete pod ochranou soudu?

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána