ZpětÚvodní strana » Služby » Divize SVĚŘENSKÉ FONDY a SPRÁVA

Divize SVĚŘENSKÉ FONDY a SPRÁVA

Váš osobní Svěřenský fond

Zachovejte Váš MAJETEK pro další GENERACE

 • Sveřenský fond Vám pomůže vyřešit vše, při převodu Vašeho majetku z generace na generaci. Je řešením pro dědictví a následným nástupnictvím dědiců ve všem co nyní vlastníte a ještě za života vlastnit budeteRozsáhlé možnosti pro řešení co bude, když už tady nebudu.
 • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.
 • Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

Životní příběhy našich klientů, zde

Definice svěřenského fonduPoradenstvíZakládáníSprávaDohled,  Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?Proč založit Svěřenský fond pro Rodinu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Právnickou osobu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?,  Využití Svěřenského fondu v praxi,  Reference EURA klientů Svěřenských fondů

Jak založit Svěřenský fond?

Založení Svěřenského fondu se zakládá na jednom základním bodu, a to sepisu statutu fondu formou notářského zápisu.

Služby pro zákazniky:

 • Poradenství před založením Svěřenského fondu
 • Zakládání svěřenských fondů dle představ klienta
 • Správa nově vzniklých i stávajících Svěřenských fondů
 • Dohled nově vzniklých i stávajících Svěřenských fondů

Pro více informací nás kontaktujte zde

Definice

 • Svěřenský fond je forma správy jakéhokoliv majetku
 • Vytváří se jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele
 • Zachová zakladatelovu  plnou anonymitu
 • Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem„bez vlastníka“
 • Stává se majetkem anonymním - samostatným
 • Zakladatel  si určí svěřenského správce
 • Správce je povinen o majetek pečovat
 • Prospěch z majetku má výhradně určený Beneficient
 • Majetek je chráněn před beneficientovými věřiteli
 • Mezigeneračně majetek naplňuje záměry zakladatele

Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?

 • Zajištění sebe a svých blízkých
 • Finanční zabezpečení v penzi
 • Ochrana náhle nabytého majetku před lehkovážným nakládáním
 • Ochrana majetku před exekucí
 • Charitativní účely
 • Ukrytí identity zakladatele
 • Ochrana zájmů a životních potřeb obmyšlených osob
 • Vytvoření ekonomické základny
 • Užívání plodů, užitků nebo výnosů obmyšleným osobám

Proč založit Svěřenský fond pro Rodinu?

 • Mezigenerační transfer a uchování majetku
 • Ochrana dědictví
 • Péče o zestárlé rodiče
 • Zamezení neuvážlivého a rozmařilého utrácení peněz
 • Hmotné zabezpečení nezletilých,studujících nebo marnotratných dětí
 • Skrytí vlastnictví a původ jakéhokoliv vyčleněného majetku
 • Udržení celistvosti majetku a ochrana rodinného jmění

Proč založit Svěřenský fond pro Právnickou osobu?

 • Zajištění správy právnické osoby
 • Rozdělení majetku mezi společníky nebo jiné osoby
 • Alternativa k zaměstnaneckým benefitům
 • Způsob vyplácení zaměstnaneckých bonusů
 • Zajištění veřejně prospěšné činnosti
 • Ochrana před insolvenčním řízením
 • Zachování anonymity vlastnických struktur obchodních společností

Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?

Je jen na Vás, kolik z Vašeho majetku bude věnováno k těmto účelům, a také přesně k jakýmkdy.

 • Podpora charitativních organizací v ČR i zahraničí.
 • Podpora mistních sportovních organizací, spolků atd....
 • Podpora dětských domovůseniorských zařízení a nebo nemocničních zařízení atd...
 • Podpora místní diecéze.

Poradenství k Svěřenským fondům

V této sekci Vám všem, kteří máte zájem o informace v problematice Svěřenských fondů a to:

 • Pro více informací nás kontaktujte zde

Reference EURA klientů Svěřenských fondů

Reference našich klientů, kteří s naší pomoci úspěšně vyřešili své potřeby, včetně nalezení vhodného řešení našimi specialisty.

Na stránkách jsou JEN klientikteří nám dovolili uveřejnit jejich příběhy. zde

Využití Svěřenského fondu v praxi

Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, a nebo soukromý.

 • Distribuce majetku: Svěřenský fond je vhodným nástrojem při záměru zakladatele za jeho života nerovnoměrně rozdělit užitky z majetku a může sloužit rovněž k  jeho ochraně.
 • Investice: Další skupina motivů pak bude směřovat především k ekonomickým a  investičním cílům.
 • Alternativa k dědictví: Jak již bylo výše uvedeno, svěřenský fond může být vhodným řešením v  případě zájmu zakladatele nerovnoměrně distribuovat majetek nejen za života, ale rovněž po své smrti.
 • Charitativní účely: Svěřenský fond může být založen rovněž pro charitativní účely a  oblíben bude zejména pro nízkou míru formálnosti a široké spektrum účelů.

Evidence Svěřenských fondů

Informační systém evidence svěřenských fondů

 • Evidence svěřenských fondů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o svěřenských fondech a  některých zahraničních svěřenských fondech. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. Součástí evidence je též sbírka listin. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář.
 • Přístup do systému evidence svěřenských fondů zde
 • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.
 • Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

Historie

dle Zákona č. 89/2012 sb. ze dne 1.1.2014 ( Občanský zákoník ) . V současné době dochází v ČR k postupnému objevováníseznamování se s institutem svěřenského fonduodbornélaické veřejnosti.Přínosy

 • Ochrana majetku
 • Ochrana zájmů zakladateleobmyšleného
 • Dosažení stanovených cílů
 • Ovládání transferu bohatství
 • Diskrétnost vlastnictví
 • Přenos osobní odpovědnosti
 • Omezení rizik a závislosti
 • Životní příběhy našich klientů, zde

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána