ZpětÚvodní strana » Služby » Divize SVĚŘENSKÉ FONDY a SPRÁVA

Divize SVĚŘENSKÉ FONDY a SPRÁVA

Osobní Svěřenský fond

Zachovejte Váš majetek pro další generace

 • Sveřenský fond Vám pomůže vyřešit vše, při převodu Vašeho majetku z genrace na generaci. Je řešením pro dědictví a nástupnictví ve všem co nyní vlastníte a ještě za života vlastnit budeteRozsáhlé možnosti pro řešení co bude, když už tady nebudu.

 • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.

 • Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

   

Definice

 • Svěřenský fond je forma správy jakéhokoliv majetku
 • Vytváří se jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele
 • Zachová zakladatelovu  plnou anonymitu
 • Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem„bez vlastníka“
 • Stává se majetkem anonymním - samostatným
 • Zakladatel  si určí svěřenského správce
 • Správce je povinen o majetek pečovat
 • Prospěch z majetku má výhradně určený Beneficient
 • Majetek je chráněn před beneficientovými věřiteli
 • Mezigeneračně majetek naplňuje záměry zakladatele

Historie

dle Zákona č. 89/2012 sb. ze dne 1.1.2014 ( Občanský zákoník ) . V současné době dochází v ČR k postupnému objevováníseznamování se s institutem svěřenského fonduodbornélaické veřejnosti.Přínosy

 • Ochrana majetku
 • Ochrana zájmů zakladateleobmyšleného
 • Dosažení stanovených cílů
 • Ovládání transferu bohatství
 • Diskrétnost vlastnictví
 • Přenos osobní odpovědnosti
 • Omezení rizik a závislosti

Služby

 • Pro zákazníky
 • Pro profesionály

Proč založit Fyzická osoba?

 • Zajištění sebe a svých blízkých
 • Finanční zabezpečení v penzi
 • Ochrana náhle nabytého majetku předlehkovážným nakládáním
 • Ochrana majetku před exekucí
 • Charitativní účely
 • Ukrytí identity zakladatele
 • Ochrana zájmů a životních potřeb obmyšlených osob
 • Vytvoření ekonomické základny
 • Užívání plodů, užitků nebo výnosů obmyšleným osobám

Proč založit Rodina?

 • Mezigenerační transfer a uchování majetku
 • Ochrana dědictví
 • Péče o zestárlé rodiče
 • Zamezení neuvážlivéhoa rozmařilého utrácení peněz
 • Hmotné zabezpečení nezletilých,studujících nebo marnotratných dětí
 • Skrytí vlastnictví a původ jakéhokoliv vyčleněného majetku
 • Udržení celistvosti majetku a ochrana rodinného jmění

Proč založit Pravnická osoba?

 • Zajištění správy právnické osoby
 • Rozdělení majetku mezi společníky nebo jiné osoby
 • Alternativa k zaměstnaneckým benefitům
 • Způsob vyplácení zaměstnaneckých bonusů
 • Zajištění veřejně prospěšné činnosti
 • Ochrana před insolvenčním řízením
 • Zachování anonymity vlastnických struktur obchodních společností
Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána