ZpětÚvodní strana » Dědictví » DAROVACÍ smlouva dle legislativy v ČR

DAROVACÍ smlouva dle legislativy v ČR

Dle platného občanského zákoníku je darování definováno jako dobrovolný bezplatný převod vlastnického práva. Darovat je přitom možné cokoliv, movité předměty i nemovitosti.  V souvislosti se sepsáním darovací smlouvy se většinou darují automobilynemovitosti cennosti, jako jsou šperkyobrazy a jiná umělecká díla. Darovat je možné také finanční obnos či živé zvíře.  Opravdu štědrý dárce pak může darovat klidně celý svůj majetek, a to osobě či osobám, které uzná za vhodné.

Pokud dárce nebo obdarovaný trvá na písemné smlouvě, tedy tzv. darovací smlouvě,  což je doporučeno především u darů vyšší finanční hodnoty a hlavně nemovitostí, měla by vždy obsahovat všechny následující zákonné náležitosti:

 • identifikační údaje dárce – jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození nebo název firmy, sídlo a IČO u podnikající osoby,
 • identifikační údaje obdarovaného – stejné jako u dárce,
 • identifikace darovaného předmětu či věci – detailní popis daru, který začíná názvem věci – např. auto, dům, byt, chalupa, zlatý prsten; dle dané věci následuje způsob využití, vzhled, velikost, váha, barva, výrobní číslo, rok výroby, vlastnosti a další,
 • další podmínky předání,
 • místo a datum podpisu,
 • podpisy dárce i obdarovaného.

Máte zájem o sepis DAROVACÍ smlouvy?

 • Postaráme se o vyřešení Vašeho požadavku.
 • Napiště nám do formuláře své telefonní číslo, následně Vás budeme kontaktovat.
 • Ve spolupráci s Vámi uděláme ZDARMA telefonickou analýzu a domluvíme se na dalším postupu.
 • Přijedeme diskrétně až k Vám.
 • Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajůGDPR

Data obsažená v dotazníku budou sloužit výhradně pro naše účely a nebudou poskytnuta nikomu dalšímu.


Typy darovací smlouvy?

Z hlediska přechodu vlastnických práv rozlišujeme dva typy darovací smlouvy:

 • reálná darovací smlouva – vlastnická práva k darované věci získává obdarovaný,
 • konsensuální darovací smlouva – obdarovaný vlastnická práva získá až na základě splnění podmínek stanovených dárcem (např. dokončení studií).

Darovací smlouva a daně?

Pokud dárce poskytne dar v hodnotě minimálně 1000 Kč na nějaké bohulibé účely (např. ekologické, sociální nebo zdravotnické), smí si hodnotu daru odečíst od základu daně. Maximálně si takto lze odečíst 15 % daňového základu.  Aby bylo možné hodnotu daru odečíst z daní, je nutné jej doložit prostřednictvím darovací smlouvy či jiným podobným dokumentem.

Lze dar odmítnout?

Co dělat s darem, který obdarovaný nechce? Může jej odmítnout? Nejjednodušší je dar odmítnout hned na začátku darovacího aktu. To znamená, že k samotnému darování vůbec nedojde.

V případě akceptování daru má obdarovaný právo dar odmítnout z důvodů vady či vad, o kterých nebyl informován předem, a to až do 3 let od doby, kdy se o nich dozvěděl. Obdarovaný může požadovat náhradu škody, pokud mu nějaká vznikla zamlčením vad.

Je možné požadovat vrácení daru?

Bez ohledu na to, komu a kdy byl dar věnován, může dárce svůj dar odvolat a požadovat jeho vrácení. Učinit tak může pouze ve dvou případech stanovených zákonem, a to v následujících situacích:

 • odvolání daru pro nouzi – v životě dárce došlo po darování k závažným změnám (např. ohrožení dárcovy schopnosti plnění vyživovací povinnosti apod.),
 • odvolání daru pro nevděk – dle zákona se jedná o porušení dobrých mravů vůči třetím osobám. Z důvodu nevděku lze dar odvolat do 1 roku od projevení nevděku.

Dárce nejprve vyzve obdarovaného k vrácení daru. Pokud tak obdarovaný neučiní dobrovolně, má dárce právo obrátit se na soud.

Kontaktujte nás ZDARMA pro možné řešení, dle Vašich požadavků.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána