ZpětÚvodní strana » Poradna » Poradna Dědictví (zachování majetku, odkaz zůstavitele, vydědění)

Poradna Dědictví

 • Kolem dědictví často panuje řada omylůdoměnekKdokdyco bude dědit? Mají smůlu ty páry, které nejsou sezdané? Pak je tady ještě otázka, jak moc může situaci ovlivnit sepsaná závěť nebo soužití partnerů ve společné domácnostiVydědím děti a budu mít vyřešeno? Bude dědit syn nebo dcera, kterou jsem 40 let neviděl/a?

Pro řešení Vašeho dědictví za Života

 • Pomůžeme Vám ujasnit si své prioritypožadavky, jak rozdělit Vaše dědictví až tady nebudete a objektivně posoudit, zda je závěť, dědická smlouva, či svěřenský fond pro Vámi zamýšlený způsob rozdělení Vašeho dědictví za života tím nejvhodnějším řešením. Vyhodnotíme všechna rizikavýhodynevýhody i náklady související různými řešeními této situace. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že jste vybrali to nejvhodnější řešení, které  bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.

 Vaše možnosti:  Závěť, Dědická smlouvaSvěřenský fond


Vydědění

 • Vydědění potomků je jednostranným právním úkonem, v důsledku kterého ztrácí nepominutelný dědic právo dědit ať už celý, nebo pouze část dědického podílu, který by mu jinak za normálních okolností připadl.
 • Současně je však potřeba zdůraznit, že tímto nepominutelným dědicem mohou být pouze děti zůstavitele, respektive jeho vnoučata (nedědí-li přímo jeho děti). Na manžela/manželku, sourozence, případně rodiče a další se institut vydědění nevztahuje. Nechcete-li, aby dědili právě oni, není nic jednoduššího než majetek v závěti zkrátka odkázat někomu jinému
 • V jistých případech vydědění potomka znamená, že o právo dědit přišly zároveň i jeho děti, tedy vaše vnoučata. Děje se tak ve chvílích, kdy vyděděnec přežije zůstavitele, pakliže ten nestanovil jinak. Pokud zůstavitel žije déle než vyděděný potomek, na jeho děti se vydědění zpravidla již nevztahuje. Jedinou výjimkou by opět byla situace, kdy by je zůstavitel samostatně vyloučil z dědického práva. § 1642 - § 1664 Povinný díl (dle NOZ)

Jak vydědit syna, dceru, manžela nebo manželku?

 • Chcete-li vlastnímu dítěti (syn, dcera) odepřít nárok na to, aby jednoho dne zdědilo majetek, který jste vy během svého života nabylimůžete jej vydědit.  Ještě před tím, než se k tomuto kroku odhodláte, se nicméně ujistěte, že je vaše rozhodnutí opodstatněné. A to nejen z hlediska morálního, nýbrž i toho právního. Vydědit někoho jen tak totiž nelze.

 • Chcete-li manželce či manželovi odepřít nárok na to, aby jednoho dne zdědil/a majetek, který jste vy sám nebo společně během svého života nabyl/anemůžete jej/í vydědit.

obou výše uvedených případů je však řešení, které se všem těmto zúčasněným bohužel líbit nebude a bude to pro ně překvapení se kterým vůbec nepočítaliVaše přání je našemu týmu EURA řešení DĚDICTVÍ za života rozkazem. Kontaktujte nás zde


Pro budoucí Dědice

 • Náš tým specialistů vytvoří možné návrhy řešení situace, kdy jako potencionální dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám za života Vaší rodiče (jeden z rodičů) chtějí darovat.
 • Na základě Vašich rodinných priorit vytvoříme návrhy řešení, profesionálně Vás provedeme  zvoleným nejvhodnějším řešením a následnou realizací.
 • Připravíme Vám, Darovací smlouvy k  nemovitému majetku, Smlouvy k věcným břemenům užívání bytu, rodinného domu na dožitívýměnek. ( Rodiče darují nemovitost dětem a dále chtějí v této nemovitosti setrvat, kdy vše je zapsáno na katastru nemovitostí)

Pro Seniory

 • Pro seniory vlastnící nemovitost máme řešení, a to prodejem jejich nemovitostipřestěhování do bydlení pro seniory dle jejich představ a požadavků. Pokud prostě jen nechcete čekat, až Vám někdo, kdo Vám slíbil pomoc pomůže vše zrealizovat a pořád se nic neděje,  kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou schůzku s naším makléřem.

Domovy pro SENIORY s pečovatelskou službou v ČRDomovy DŮCHODCŮ v ČRHospicy pro SENIORY v ČR.


Pro Pozůstalé

 • Náš tým specialistů vytvoří na základě Vašich zděděných nemovitostí různé možnosti jejich pronájmuprodeje, či převodu do Svěřenského fondu pro zachování pro další generace

Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

Jak funguje dědictví dle zákona po zákonném manželi nebo manželce?

Dědictví manželů versus dědictví u nesezdaného páru

Zatímco pozůstalý manžel má i bez závěti zpravidla zajištěno dědictví, nesezdaný partner v případě absence závěti může zůstat naprosto bez prostředků.

Kdo má právo na dědictví?

Rozhodují třídy zákonných dědiců

V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na způsob řešení dědictví.

Kdo patří mezi nepominutelné dědice?

Na jejich díl myslí zákon

Při sestavování závěti nebo jiného ze způsobů, jak vyřešit dědictví s cílem dobře právně ochránit svůj majetek, je třeba ale neopomenout tzv. nepominutelné dědice, kterými jsou děti.

Důvody pro vydědění syna, dcery dle zákona?

Vydědit totiž je lze jen ze zákonných důvodů.

Věcné břemeno?

Chystáte se prodávat nemovitost? Máte zájem zřídit, vymazat nebo změnit věcné břemeno na  nemovitosti? Pak nezapomeňte zkontrolovat, zda se na Vaší nemovitosti náhodou nenachází některé z věcných břemen. Mohlo by Vám to totiž způsobit závažný problém v pozdější fázi prodeje.

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána