ZpětÚvodní strana » Svěřenský fond » Evidence Svěřenských fondů

Evidence Svěřenských fondů

Informační systém evidence svěřenských fondů

  • Evidence svěřenských fondů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o svěřenských fondech a  některých zahraničních svěřenských fondech. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. Součástí evidence je též sbírka listin. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven inteligentní formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky.
  • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. ledna 2018, zřizuje evidenci svěřenských fondů k  1. lednu 2018. V podrobnostech viz především § 65a a násl. a § 118a rejstříkového zákona.
  • Evidence svěřenských fondů je částečně neveřejná. Ve veřejné části lze tedy vyhledávat. Od 1. ledna 2018 platí, že svěřenský fond vzniká až zápisem do evidence svěřenských fondů, ledaže se jedná o svěřenský fond zřízený pro případ smrti, který vzniká již smrtí zůstavitele. Svěřenské fondy, které vznikly před začátkem roku 2018, se musí do nové evidence zapsat do 1. července 2018, jinak jejich správa zanikne.
  • Přístup do systému evidence svěřenských fondů zde

PoradenstvíZakládáníSprávaDohled,  Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?Proč založit Svěřenský fond pro Rodinu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Právnickou osobu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?,  Využití Svěřenského fondu v praxi,  Reference EURA klientů Svěřenských fondů

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána