ZpětÚvodní strana » Služby » Divize REALITY » Servis nemovitostí » Chci zřídit věcné břemeno na dožití v nemovitosti

Chci zřídit věcné břemeno na dožití v nemovitosti

Pojem služebnost a její úpravu nalezneme v ustanoveních § 1257 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o věcné právo, jímž může být zatížena věc a to takovým způsobem, kdy je postižen vlastník věci způsobem, že musí ve prospěch jiného něco strpět či se něčeho zdržet.

Konkrétně služebnost bytu je upravena až v ustanoveních dalších, tedy v § 1297- § 1298. Jak ze zákona vyplývá, je-li služebnost bytu zřízena, jedná se o  služebnost užívání a s tím spojené právo vlastníka nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevtahuje. Zřízení služebnosti je zapisováno do katastru nemovitostí, což znemožňuje uplatnit tvrzení, že někdo o činěném aktu nevěděl. Co se doby trvání služebnosti týče, lze zřídit na dobu neurčitou a bez poskytnutí možnosti výpovědi. Tento podstatný rozdíl je významný pro odlišení od institutu nájmu bytu, který je charakteristický svou dočasností.

V případě zájmu o kompletní zřízení nás kontaktujte, přijedeme až k Vám, kontaktní formulář

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána