KUPNÍ smlouva


Při realizaci KUPNÍ smlouvy máte na výběr z těchto možností:

NOTÁŘnebo spolupracující Advokátní kancelář od EURA divize Dědictví

Na základě KUPNÍ smlouvy dochází k úplatnému převodu vlastnického práva k věci, a také k závazku prodávajícího věc úplatně převést, přičemž kupující vlastnické právo k věci přijímá, a také je povinen zaplatit kupní cenu za předmět převodu.

  • Koupit lze věci MOVITÉNEMOVITÉ
  • Je-li předmětem koupě nemovitá věc, musí být kupní smlouva písemná. Notář Vám může kupní smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou.
  • V případě koupi nemovitých věcí může smlouva obsahovat i další ujednání, zejména pak taková, kdy si prodávající vymiňuje právo prodávané nemovité věci nebo jejich část doživotně užívat (služebnosti). Taková ujednání zapsaná v katastru nemovitostí dávají prodejci jistotu, že bude moci věc dohodnutým způsobem užívat bez ohledu na to, zda časem vlastníkem bude kupující nebo jiná osoba.

Prodej movitých i nemovitých věcí podléhá dani z příjmu fyzických i právnických osob.

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána