Základní pojmy

FRANCHISA: licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

FRANCHISOR: franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy

FRANCHISANT: franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

FRANCHISOVÁ SMLOUVA: dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

FRANCHISOVÝ BALÍK: souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

FRANCHISOVÉ POPLATKY: platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

FRANCHISOVÁ SÍŤ: obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

MASTER-FRANCHISING: franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

MASTER-FRANCHISA: franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)

MASTER-FRANCHISOR: vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí

MASTER-FRANCHISANT: tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

MASTER-FRANCHISOVÁ SMLOUVA: smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána